உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

விடியலுக்கு


முடிந்துவிட்ட பிரியத்தின் கடைசி சொட்டில் 
காத்திருத்திருக்கிறது மீளமுடியா போதை

தூரத்தில் அலைபேசியில் ஒளிர்கிறாள்
தான்யாகுட்டி


தட்டுத்தடுமாறும் என் நினைவினை
கைத்தாங்கலாய் பிடித்தபடி
அழைத்துச்செல்கிறாள் வேறொரு திசைக்கு


வேறென்ன
விடியும் வரை தான் எல்லாமும்...

0 கருத்துகள்: