உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

கனவின் கால்கள்


தீர்வதாயில்லை
ஒரு கனவு
சட்டென அழுத்தும் காலிங்க் பெல்லில்
திடுக்கிட்டு உடையும் தூரம்
இழுத்து வருகிறது
ஜோடிக் கால்களோடு உடைந்த கனவை

0 கருத்துகள்: