உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

திங்கள், 11 மே, 2015

தூரமாகும் தொலைவில் நழுவும் சந்தர்ப்பம்*

ஓர் இரண்டாம் முறைக்கு
இத்தனை தூரம் தேவையில்லை

எழுதிப் பழகிய நம்பிக்கையின் இருட்டில்
மாறிப் போன கையெழுத்து
குறைபட்டுக்கொள்ள தேவையுமில்லை

வேண்டுவதின் வெளிச்சம் இருளாகிப் பெருகுகையில்
வசப்பட்ட நினைவு வார்த்துத் தரும் சிறுதுளியின்
அடங்கா பசி
அழைத்துத் தரும் தனிமைக்கு
இத்தனை தூரம் தேவையில்லை

-ரேவா

0 கருத்துகள்: