உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

திங்கள், 11 மே, 2015

கடினங்களின் உச்சியேறும் எளிமையின் கால்கள்


*
தவறுதலைப் போல் தப்பித்துக்கொள்தல்
அவ்வளவு சுலபமாகிவிடுவதில்லை


தினத்தின் மீதேறும் கனவும்
இறந்ததின் மீதேறி காட்சிப்பிழையாக்கும் எறும்பும்
சாயலில் ஒன்றென்று புரியப்போவதுமில்லை


நகர்வுகள் திடமற்று இருப்பதில்
தொலைவுகள் சோதனை ஓட்டம்


முடியாததின் ஆரம்பம்
முயற்சியின் தினங்களை தின்று குவிக்கிறது
ஒரு ராட்சஷ மலையென


ஏழு மலை
ஏழு கடல்
எத்தனையோ கதைகள் ஏறிவந்த பின்னும்
உச்சிகாணாத முதல் மலை
மூட்டு வலி காண வைக்கும் ஆரோக்கியத்தை
கேள்வி எழுப்புகையில்


தப்பித்துக்கொள்தல் அவ்வளவு சுலபமாகிவிடுவதில்லை

-ரேவா

0 கருத்துகள்: