உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

உயிர் பூஎன் நிறங்களைத் தொட்டு வரையும்
அழகானதொரு தருணத்தில்
உயிர் பூவொன்று
உன் பெயர் சொல்லி மலர்ந்தது
கிழக்கின் நிறத்தோடு


-ரேவா

0 கருத்துகள்: