உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

நகர்தலின் நங்கூரம்
தீர்ந்து போன இறுதிச் சொட்டிலிருந்து
ஆரம்பிக்கிறாய்
தாகத்திற்கான வேட்கையை

உதறிச் சுருட்டிய காரணப் பாயில்
நீட்டிக் கொண்டிருக்கும் பிசிரை
இழுத்துப் பிடித்திருக்கும் பிரியத்தால்
நங்கூரமாக்கி நகர்கிறாய்

எல்லைப் பகுதியெங்கும் முளைத்துவிட்ட வனம்
நெடுந்தீவை வளர்த்தெடுக்க
துரோகத்தின் வேற்று ஆட்களின் நடமாட்டம்
அச்சுறுத்தலாய்

காத்திருத்தலெனும்
கடல் தான்

நீ
தீர்த்து போன இறுதிச் சொட்டிலிருந்து
ஆரம்பிக்கிறாய்
உன் தாகத்திற்கான வேட்கையை

-ரேவா

0 கருத்துகள்: