உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

திங்கள், 11 மே, 2015

ஈர நிலத்தின் வண்ணம்


நீர் குத்தி
ஈரமாய் கிழியும் நிலத்தின் புள்ளிச் சிக்கலுக்கேற்ப
நெளிந்துசெல்லும் வாகு புரிந்து வைத்தாற்போல்

வரைந்து போகிறாய்

வண்ண வண்ண நிறத்தில்
உன்னை

-ரேவா

0 கருத்துகள்: