உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

திங்கள், 11 மே, 2015

அலைக்கழித்த அழைப்பொன்றின் தொடர்பு எல்லைஓர் அழைப்பின் வழியே
பிடுங்கிப் போடுகிற தொடர்பு எல்லை
விடாது அழைத்தபடியே இருக்கிறது

கிடைத்துவிடுமென்ற நம்பிக்கையில்
பிழைத்திருக்கும் உணர்வு
நூலறுந்த பட்டமாகி
திசைவெளியெங்கும் அலையவிட்டுப் பார்க்கும்
காலத்தின் குரூர கண்களில்
ரத்த வெறி

உபயோகமற்ற எண்களின் உயிர்பிழைப்பு
உன்னிடம் நிகழாது போனதின்
சேகரிப்புக் குரல்
தினசரிகளில் ஒலித்த படியிருக்கிறது
அகாலத்தின் வெளிகளை அடைத்து

ஆணைக்கான அனைத்து உத்தரவுகளையும்
மீறி
அழைப்புக்கான சுதந்திரத்தின்
எல்லை தாண்டியதும் துண்டிக்கப்படுகிற
அலைவரிசை
அடுத்ததாய்
எடுத்துத் தரும் செய்தியோடு
தொலைந்துபோகிறது

வாழ்தல் குறித்தான
அத்தனை அனுமானமும்

-ரேவா

0 கருத்துகள்: