உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

அகராதி அர்த்தம் இழக்கும் சொல்லின் ஆறு வார்த்தைகவிதையைத் திறந்துவிடச் சொல்கின்ற
உன்னில்
கொலையின் தீவிரம்

மூன்று வார்த்தையில் இருக்கும் கொலைகாரன்
யாரென்று அறிய
நான்காவது வார்த்தைக்கு வருகிறாய்

புரியாத வார்த்தைக்குள் நொண்டியடிக்கும்
உன் அகராதி
அர்த்தமற்றுப் போகும் ஆறு வார்த்தையில்

கதறக்
கதற
வன்புணர்கிறாய்

இனி
கவிதையைத் திறந்துவிடச் சொல்வதின்
அவசியமற்று
யோனி விரிந்து கிடக்கிறது
சொற்களுக்கு

-ரேவா

Painting :chitra singh

( நன்றி :யாவரும்.காம் 1-06-14)

0 கருத்துகள்: