உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

ஞாயிறு, 10 மே, 2015

சொல் பத்திரத்தின் வில்லங்கச் சரிபார்ப்பு
எல்லாவற்றிலிருந்தும் விலகிக் கொள்ளும் படியான
சொற் பத்திரத்தை தட்டச்சாளர் வேகத்தில்
தயார் செய்கிறாய்

அடுக்க அடுக்க உட்கார்ந்து கொள்ளும்
வார்த்தைகளின் அர்த்தப் பிழை
அனுபவப் போதாமையின் அபத்த கணத்தை
ஆயுள் நீளத்துக்கு இழுத்துத் தர

செலவாகும் காலம்
பற்றாக்குறைப் பார்வையின் சூன்யமாய்

சரிபார்ப்புகளின் மேசைக்கு கைமாறும் ஒப்புதல்கள்
அவரவர் வழி திருத்தம் பெற்று
மாற்ற முடியாத படி
சார்பதிவாளரென்ற பிரிவின் கையெழுத்தில்
எழுதி வருகிறது

எல்லாவற்றிலிருந்தும் விலகிக் கொண்டதாய்
நீ நம்புவது

-ரேவா

( painting :Desgens )


0 கருத்துகள்: