உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

திங்கள், 11 மே, 2015

தொலைவில்லா தூரங்களின் இருப்பிடம்

அவமானங்களுக்குப் பிறகும்
வருகிறாய்
அமைதியிழந்தது யாரென்று அறிய

அவசரகதியின் கட்டை விரல் நகம்
பெயர்ந்ததின் வலி
தாங்கித் தான் கூட்டி வரும்
கவலையை விடு

காலத்தின் காயத்தில்
மெளனத்தைக் கட்டும்
உடைந்து விட்ட நம்பிக்கைக்கு
செயற்கைக் கால்
எடையிழப்பு

மூச்சைத் திரட்டி நடந்திடும்
எண்ணத்தின் இடறல்
இழுத்துப் போகும் திசை
பரிசளிக்கும் செய்திக்குப் பின்
எடுத்துத் தருகிறாய்
அவமானத்தில் துளிர்த்த எனக்கான வெற்றியை

-ரேவா

(painting : Sonia Radtke )


0 கருத்துகள்: